Środkowoeuropejskie Forum Prawno-Administracyjne

Środkowoeuropejskie Forum Prawno-Administracyjne
Kilka słów o nas
Pomysł na utworzenie Środkowoeuropejskiego Forum Prawno-Administracyjnego zrodził się w trakcie zorganizowanej w Częstochowie ,w dniach 13-14 października 2015 roku,Międzynarodowej Konferencji pt. Tendencje we współczesnej administracji publicznej – podmioty, zadania oraz prawne formy ich realizacji. Uczestnictwo tak wielu osób, w szczególności z państw Europy Środkowej, dało impuls to stworzenia koncepcji corocznych spotkań i dyskusji nad zagadnieniami i problematyką prawną bliską (wspólną) dla badaczy z państw środkowoeuropejskich.

Takie spotkania stanowią okazję do wymiany poglądów, wypracowania postulatów oraz porównania rozwiązań prawnych dla problemów, które występują w tych państwach, ale także stworzenie pewnego rodzaju platformy nawiązywania kontaktów oraz podejmowania współpracy z badaczami z innych państw, które w przyszłości mogą zaowocować wspólnymi projektami badawczymi.

Naszym celem są coroczne konferencje, które będą odbywać się na zmianę w Częstochowie i w Opolu. W 2017 roku konferencja w ramach Forum, odbędzie się w Opolu.

Serdecznie zapraszamy do udziału w Naszym przedsięwzięciu.

Mamy nadzieję, że uda się Nam stworzyć miejsce spotkań obfitujące wymianą poglądów oraz nawiązywaniem nowych znajomości, stanowiącymi podstawę do owocnej współpracy naukowców z naszego regionu.

Witamy

Szanowni Państwo

Z przyjemnością informujemy, że w dniach 17-18 października 2019 roku odbędzie się w Zakopanem w ramach V Środkowoeuropejskiego Forum Prawno-Administracyjnego Konferencja Naukowa pt. „Aktualne problemy prawodawstwa w krajach Europy Środkowo-Wschodniej”organizowana przez pracowników: Katedry Prawa Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie oraz Katedry Prawa Konstytucyjnego i Teorii i Filozofii Prawa Uniwersytetu Opolskiego.

Biorąc pod uwagę szeroki zakres problematyki podejmowanej przez przedstawicieli doktryny prawa oraz teorii i filozofii prawa Komitet Organizacyjny dokonał wyboru głównych obszarów badawczych, jakie będą przedmiotem obrad konferencji:

  • procedura tworzenia prawa vs rzeczywistość
  • poziom systemu tworzenia prawa (jakość aktów normatywnych, sposoby ich podejmowania i ogłaszania, niespójność przepisów prawa, nowelizacje aktów prawnych itp.)
  • lobby ustawodawcze
  • ustawodawca w procesie tworzenia prawa (kompetencje, kultura prawna, transparentność podejmowanych działań prawodawczych)
  • udział społeczeństwa w procesie tworzenia prawa
  • inflacja prawa
  • legal transplants w prawodawstwie
  • wzajemne oddziaływanie na siebie gałęzi prawa publicznego
  • transfery metod działania/narzędzi prawnych/instytucji pomiędzy poszczególnymi gałęziami prawa publicznego
  • problematyka prywatyzacji prawa publicznego i publicyzacji prawa prywatnego.

Wnioski sformułowane podczas Konferencji zostaną zawarte w publikacji naukowej podsumowującej aktualne problemy prawodawstwa nie tylko na poziomie krajowym, ale także europejskim (monografia w Wydawnictwie UJD 20 pkt/rozdział – wg punktacji MNiSW).

Zgłoszenie udziału w Konferencji należy przesłać do dnia 30 września 2019 roku za pośrednictwem wypełnionego formularza online: http://www.sefpa.ujd.edu.pl/pl/rejestracja/

Termin zgłoszenia udziału w Konferencji został przedłużony do dnia 5 października 2019 roku.

Konferencja oraz uroczysta kolacja odbędą się w Hotelu Logos w Zakopanem.

Przydatne linki